- Utbildningen går inte ut på att bara läsa grå böcker, den innehåller mycket praktik i simulatorerna, säger Lasse Kjellerup, avgångselev på sjöingenjörsutbildningen. Foto: Anders Kämpe

Här övas på avancerade situationer

Världens handelsflottor skriker efter välutbildade maskinbefäl, den ekonomiska nedgången till trots. Sjöingenjörsutbildningen är en av få utbildningar som i det närmaste garanterar ett arbete och öppnar hela världens arbetsmarknad för en nybakad student.

Chalmers i Göteborg och Högskolan i Kalmar erbjuder högskoleutbildningen som leder ut i världen. Av det allmänt bristande intresset för naturvetenskapliga och tekniska ämnen syntes i år ingenting när antagningsenheten gick igenom ansökningarna. Söktrycket har aldrig varit högre än inför denna termin.
– Vi hade 236 förstahandssökande till 65 platser, säger Sami Syrjänen, ansvarig för sjöingenjörsutbildningen vid Chalmers. Elever från sjöfartsgymnasierna har platsgaranti men vi har i övrigt sökande från andra gymnasieprogram och alla delar av landet.

Är det en svår utbildning?
– Även om vår utbildning innehåller många praktiska inslag, kan dock matematiken upplevas som ganska knivig och man lär sig att vara duktig både på praktisk mekanik och teori. Vi har nyligen gjort förändringar i kursen så att studenterna har större block och längre läsperioder som följs av tentamina.

Eleverna från sjöfartsgymnasierna har redan varit ute på sjön. Hur möter ni elever som kommer från andra gymnasieprogram?
– De som kommer från sjöfartsgymnasierna och redan har seglat som manskap läser teorin och blir klara efter cirka tre år. Gymnasister från andra program på gymnasiet varvar praktik och teori. Under sammanlagt fyra år är de ute totalt 10 månader, fördelade på cirka 2-2,5 månaders praktik i stöten. Studierna upplevs allmänt som både roliga och intressanta, teori och praktik varvas, och studenterna tillbringar mycket tid i simulatorerna. De får en mycket bred kompetens inom el, motor, verkstadspraktik, arbete med plåt, metall, svarv, svets och reglerteknik.

Vad blir man efter utbildningen?
– När man går ut jobbar man som andremaskinist och får, efter en tids sjöpraktik, behörighet som förstemaskinist. Med ytterligare erfarenhet kan man bli chief, det vill säga maskinchef. Samtliga dessa jobb är maskinbefälsjobb. Även landbaserad process-, kraft- och tillverkningsindustri efterfrågar kompetensen.

Hur anpassar man sjömanslivet med ett vanligt familjeliv?
– Man kan välja jobb beroende av vad som passar ens livssituation bäst. Korta törnar ger i allmänhet lägre lön än om man är beredd att vara borta hemifrån under längre perioder. När jag var ung fanns det törnar på sex månader i taget, som följdes av sex månaders ledighet, det är ovanligt nu. När man är ung och ogift och vill betala av studielånen snabbt, då är långa törnar ett mycket bra sätt. När man är på sjön gör man ju heller inte av med pengar. De som jobbar på färjor jobbar ofta en vecka i taget och är därefter lediga lika länge. Det finns också avtal på vissa passagerarfartyg där man jobbar en vecka och är ledig i två – men då är arbetsdagarna långa.
Dessutom finns det efterfrågan på oss även från landbaserade arbetsgivare, på försäkringsbolag, klassningssällskap, hos redare, i hamnar och på Sjöfartsverket.
Lasse Kjellerup är avgångselev och har bara lite praktik kvar innan han kastar sig ut på arbetsmarknaden. För honom var sjömansyrket enda alternativet, uppvuxen i skärgården som han är. Han har en redan gedigen erfarenhet: han har prövat på supplyfartyg till offshoreindustrin med bas i Aberdeen i Skottland, ett containerfartyg som trafikerade traden Europa-USA-Kanada samt en Stena-färja där han jobbade i tio veckor. På färjan arbetade han i en vecka, 12 timmar per dag, vilket följdes av två veckors ledighet.
– Man kan välja allt, mellan 1- och 10-veckorstörnar, säger Lasse Kjellerup. Lönerna varierar väldigt mycket beroende på vad man vill jobba med och för vilket rederi man seglar.Från bilagan Svensk Sjöfart
Producerat av Tabloid Nordic AB
Utgivningsdatum: 2009-09-18