Isbrytare turnerar för upplysning

Sjöfartsyrkena är framtidsyrken med hela världen som arbetsplats. Inom sjöfarten har man vetat det hela tiden, men hur ska man berätta det för människor som till vardags inte har någon kontakt med sjön? För att råda bot på informationsbristen drog Sjöfartskaravanen igång sommaren 2008. Och den är på väg än.

Startskottet för Sjöfartskaravanen gick den 22 juli 2008 när isbrytaren Ymer höll Öppet fartyg för Malmöborna. På fartyget erbjöd representanter för olika aktörer inom den svenska sjöfartsnäringen information om den spännande branschen. Under resan deltog Sjöfartsverket, de gästade hamnarna, sjöbefäls- och sjömansskolor, universitet och högskolor, skeppsmäklarna, Kustbevakningen, fackföreningarna, Sjöräddningssällskapet, Sjövärnskåren och medlemsföretagen i Sveriges Redareförening. Syftet var att informera intresserade, främst ungdomar, om hur sjöfartsnäringen fungerar och om olika utbildningsvägar. Under den sommaren anlöpte fartyget 18 hamnar från Lysekil i väster till Luleå i norr.

Succé för karavanen
– Det mesta vi gjorde byggde på frivillighet, säger Per Sjöberger på Sveriges Redareförening och kampanjgeneral för Sjöfartskaravanen. Det fanns ett stort intresse för deltagande både från branschens sida och från besökarnas.
Under sommarveckorna 2008 besöktes Sjöfartskaravanen av drygt 13.000 besökare. Utvärderingar visar att i genomsnitt ett 30-tal ungdomar i varje hamn visade ett stort intresse för att söka till någon av landets sjöfartsyrkesrelaterade utbildningar.
Sjöfartskaravanen sommaren 2008 följdes upp med två omfattande kampanjer hösten 2008 och våren 2009 i hela Götaland. Resultatet av kampanjerna har varit gott med rekordmånga sökande till sjöfartsskolorna.Från bilagan Svensk Sjöfart
Producerat av Tabloid Nordic AB
Utgivningsdatum: 2009-09-18