Hem Ledare Innovation/Miljö Utbildning Rättigheter Hallå där.. Gästartiklar Arkiv
 

Instruktör Lars Axvi och avdelningschef Mikael Hägg i Chalmers bryggsimulator på Lindholmen i Göteborg.

Simulator för ökad sjösäkerhet

I Chalmers bryggsimulator kan yrkesverksamma och blivande sjöbefäl öva på svåra situationer i en kontrollerad miljö.

Vi står på en fartygsbrygga med Göteborgs hamninlopp framför oss. Plötsligt blåser det upp och snart kränger fartyget rejält.
Eller rättare sagt, det är bilden som projiceras på väggarna som börjar röra sig. För detta är inget riktigt fartyg utan en simulator på Institutionen för sjöfart och marin teknik vid Chalmers i Göteborg. Här kan yrkesverksamma och blivande sjöbefäl tränas i alla tänkbara situationer.
– Det blir aldrig exakt som i verkligheten men våra simulatorer kommer nära, säger avdelningschefen Mikael Hägg.
Anläggningen är klassad av Det Norske Veritas och utrustningen är densamma som på ett modernt handelsfartyg. Här finns en integrerad brygga med ett synfält på 270 grader. Anläggningen, som kan simulera en mängd fartygstyper, innehåller ett 30-tal av världens hamnar.

Allt registreras
Övningarna i simulatorn utgår från förprogrammerade scenarier, som sedan kan förändras under övningens gång. Plötsligt kan omgivande fartyg ändra kurs eller ett navigationssystem slås ut. Alla manövrar och händelser registreras och följs upp vid en genomgång efter övningen.
– En viktig del av träningen är att se hur teamet arbetar tillsammans, säger Mikael Hägg.
En hög sjösäkerhet kräver bra utbildning av sjöbefäl och löpande fortbildning av de redan yrkesverksamma. Nya navigeringssystem innebär oftast ökad säkerhet, men kan medföra risker om de inte används på rätt sätt.
– I vår bryggsimulator kan vi träna på både normala och kritiska situationer, vilket gör deltagarna bättre på att agera i verkliga situationer, säger Mikael Hägg.
På så sätt fyller simulatorn enviktig funktion i att stärka sjösäkerheten. Även för forskning och studier är simulatorn ett bra redskap. Resultatet från övningarna kan användas till att förbättra undervisning och framtida utrustning. Farleder och hamnar kan studeras innan de byggs.

Psykologisk fördel
Docent Margareta Lützhöft forskar om hur människan fungerar i mötet med tekniken. Hon menar att det finns psykologiska fördelar med att öva i simulator, även för färdiga sjöbefäl.
– I det vanliga arbetet kan det kännas svårt att fråga om sådant man är osäker på. Men hit kommer alla för att utvecklas, säger hon.


Här kan aktiva sjöbefäl träna bland annat:

• Teamwork och resurshantering på bryggan
• Fartygsmanövrering under olika förhållanden
• Hantering av kritiska situationerwww.chalmers.se


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!