Hem Ledare Innovation/Miljö Utbildning Rättigheter Hallå där.. Gästartiklar Arkiv
 

Det första året har man en räddningsövning med utbildning i ”Basic Safety”

En utbildning för ljusa utsikter

Är du teknikintresserad och ny- fiken på att arbeta som sjökapten? Då finns lösningen i Strömstad: ett gymnasieprogram som ger både en spetskompetens och en bred basut- bildning.

Till Strömstad Gymnasium kommer ungdomar från hela landet för att gå den Förberedande Sjöbefälsutbildningen, som är en inriktning på Teknikprogrammet. Du får behörighet att söka många olika högskoleutbildningar. De allra flesta väljer dock att läsa vidare på Sjöfartshögskolan på Chalmers eller Kalmars Sjöbefälsskola.
– Det är kombinationen av Teknikprogrammet som bas och sjöfartsinriktningen som specialkompetens, som är så intressant, säger Håkan Eriksson som är ansvarig för sjöbefälsinriktningen.
– Under vårterminen kommer vi dessutom att öka utbildningens praktiska inslag väsentligt. Utbildningen sker i samarbete med Chalmers, som också står som examinator. Lärarna i specialämnena är mycket kvalificerade och är själva aktiva sjökaptener.

Elevhem uppskattas
Många spännande moment ingår i utbildningen, exempelvis en sjöräddningsövning, sjukvård och en avancerad brandkurs. Bland de teoretiska inslagen hittar man navigation, sjörätt och arbetsrätt, meteorologi, kommunikationsteknik, sjövägsreglerna, fartygssäkerhet och mycket annat. I slutet av utbildningen anordnar Chalmers en 3-veckors examinationsresa på gymnasiets nyinköpta skolfartyg Viksten. Det är ett mycket uppskattat inslag och en kvalitetssäkring av utbildningen.
Många av eleverna uppskattar att bo i det pittoreska Strömstad under sin gymnasietid. För att ytterligare förenkla för studenterna, erbjuder gymnasiet ett elevboende.
–Det är bara en handfull av eleverna som är från Strömstad. Är man inflyttad, kan det ge en viss trygghet att bo med andra studenter, konstaterar skolans rektor Ola Nilsson.

Lysande arbetsmarknad
Markus Niklasson från Sydkoster går tredje året på utbildningen och ser fram emot praktiken detta år.
– Jag valde denna inriktning för att jag är intresserad av sjöfart, säger Markus Niklasson.
– Det är också bra att man även har andra valmöjligheter om man skulle ändra sig, för man får ju en teknisk utbildning. Markus Niklasson är emellertid klar över sitt yrkesval och tänker studera vidare på Chalmers.
Markus och hans klasskamrater kan se fram emot en lysande arbetsmarknad. Sjöfarten skriker efter folk, och allt tyder på att det kommer att behövas allt fler kompetenta medarbetare, både till sjöss och för landbaserade jobb.


Strömstad gymnasium

• Utbildningen är en inriktning på teknikprogrammet.
• Det finns 24 platser i varje årskurs. Ungefär en tredjedel av eleverna är flickor i dagsläget.
• Utbildningen har riksintag. Man kan söka både inför årskurs ett och två.
www.stromstad.se/gym


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!