Hem Ledare Innovation/Miljö Utbildning Rättigheter Hallå där.. Gästartiklar Arkiv
 

Lennart Fougelberg, ordförande i Swedocean.

Swedocean samlar sjöfartens
under-
leverantörer

Swedocean samlar underleverantörer inom sjöfarts- och offshoreindustrin. Branschgruppen bildades för 30 år sedan och har sedan fyra år tillbaka sitt kansli i Göteborg. Swedoceans styrelse arbetar ideellt och består av elva representanter från hela underleverantörsnätet – en struktur som verkar kunna överleva i både boom som lågkonjunktur.

När Swedocean bildades 1979 var verk- samheten inriktad på offshore. I sam- band med att offshoreverksamheten i Nordsjön började ta fart såg man en möjlighet att skapa en branschgrupp för underleverantörer inom området.
– Tanken var att svenska underleve- rantörer gemensamt skulle kunna mark- nadsföra sina produkter för exempelvis de stora norska offshoreprojekten. Inom Swedocean kunde medlemmarna också diskutera gemensamma problem och intressen, förklarar Lennart Fougel- berg, ordförande i Swedocean sedan nio år tillbaka.
Numera inriktar sig branschgruppen på både shipping och offshore. Bland dagens cirka 50 medlemmar finns le- dande underleverantörer inom sjöfarten samt ett antal myndigheter. Verksamhe- ten innefattar bland annat företagsbe- sök och sociala sammankomster. Man deltar också med en mässpaviljong på sjöfartsmässor runt om i Europa, såsom SMM i Hamburg, Norshipping i Oslo, NEVA i St Petersburg och Underhålls- mässan i Göteborg.
Swedocean är den svenska orga- nisation som är ansluten till EU- organisationen EMEC (European Marine Equipment Council).www.swedocean.org


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!