Hem Ledare Innovation/Miljö Utbildning Rättigheter Hallå där.. Gästartiklar Arkiv
 

Att få optimal effekt av en minimal mängd bränsle innebär vinster för alla parter. För att få tillgång till den senaste tekniken samarbetar Broström med universitet, experter och maskintillverkare.

Broström satsar på säkerhet och miljö

Anrika Göteborgsrederiet Broström satsar hårt på sitt säkerhets- och miljöarbete. Efter sammanslagning med danska A.P. Møller–Mærsk, är företaget marknadsledande för tankfartyg upp till 25 000 ton.


Kristian Lohmann, kommersiell direktör på Broström.

Anorna går ända tillbaka till 1860-talet, då den unge Axel Broström från Kristinehamn, först gav sig in i redarbranschen. I dag är Broström marknadsledande på moderna tankfartyg mellan 5 000 och 25 000 ton.
– Broström har sin egen kultur. Företaget har å ena sidan alltid haft en stark västkustprofil och å andra sidan fokuserat på de internationella marknaderna och alltid stått väldigt nära sina kunder, säger Kristian Lohmann, kommersiell direktör på Broström.
I dag har Broström kontor i Göteborg och Singapore. Av företagets 80 fartyg styrs 70 från det svenska huvudkontoret.

 

Positiv sammanslagning
Sedan i januari i år ägs Broström av danska A.P. Møller– Mærsk, världens största koncern inom shipping. Under eget namn kompletterar Broström verksamheten i Maersk Tankers i Köpenhamn. Sammanslagningen innebär stora möjligheter. Flexibiliteten och möjligheterna att ta hand om en stor kundgrupp och stora volymer har ökat.
Broströms inriktning ligger fast och sedan sammanslagningen har företaget övertagit ansvaret för 25 av A. P. Møller–Mærsks mindre tankbåtar. Därmed har Göteborgskontorets betydelse ökat.
– Vi har genomfört en sammanslagning av resurser och kontor och vi är ”on track” med vår integration och kan redan avläsa positiva effekter, säger Kristian Lohmann.
Som en överordnad prioritering för Broström står säkerhetstänkandet. Genom återkommande övningar och träning optimeras säkerheten för manskap, skepp och last. Att leva upp till högt ställda krav är en självklarhet, en naturlig del av affärsstrategin.
– Vi strävar efter att vara bäst och är privilegierade med att ha ett duktigt och dynamiskt team, som är redo att leverera enligt våra löften om hög kvalitet och service, säger Kristian Lohmann.

 

Miljösatsning
Broström har av tradition alltid månat om att ha en modern fartygsflotta, och för att kunna ha tillgång till den senaste tekniken samarbetar företaget med universitet, experter och maskintillverkare.
En viktig fråga i dag är att utveckla miljövänligare transporter och arbetet med att ta fram driftsäkra och miljövänliga motorer går ständigt framåt. Att få optimal effekt av en minimal mängd bränsle innebär vinster för alla parter.
A.P. Møller-Mærsk-gruppen har beslutat att minska utsläppen av CO2 med 10 procent under 2007-2012, relativt till företagets affärsvolym. När ekonomin åter stärks och volymerna ökar kommer de i fortsättningen att fokusera på att transportera last med mindre energiförbrukning.
– Vi säljer inte bara frakt utan även en medveten hållning. Både när det gäller säkerhet och miljöpåverkan, säger Kristian Lohmann.www.brostroms.se


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!