Hem Ledare Innovation/Miljö Utbildning Rättigheter Hallå där.. Gästartiklar Arkiv
 

Tankerfartyget M/V Prima, byggt 2007, kör mellan västkusten och skottland och har istallerat DEC Marines SCR utrustning för att minimera utsläppen.

Unikt system oskadliggör miljöskadliga kväveoxider

Dieselmotorer kan numera vara ett utmärkt miljöval på sjön, mycket tack vare D.E.C. Marine, vars SCR-system tar bort nästan alla farliga kväveoxider.

D.E.C. Marine producerar SCR-system (Selective Catalytic Reduction), som i korthet innebär att de miljöfarliga kväveoxiderna omvandlas till vanligt kväve och vatten. Produkten utvecklas och tillverkas i Västsverige, och bygger på kunskap från åratal i branschen. D.E.C. Marine började som ett utvecklingsprojekt på ABB där man försökte hitta ett sätt att rena kväveoxider ombord, men idag är D.E.C. Marine ett expansivt företag på egna ben. Många stora företag som Stena RoRo, SRAB, DFDS och Transatlantic har installerat D.E.C. Marines utrustning som numera finns på över 300 installationer i hela världen. Huvudsyftet med systemet är att ta bort kväveoxider, med det tar också bort lättflyktiga och oförbrända kolväten från avgaserna och kan även användas för att ta bort kolmonoxid. En katalysator är inget filter, men kan ändå rena avgasernas innehåll av partiklar med upp till ca 50%.
Projektledare Karin Liljegren berättar om företagets aktiviteter just nu:
– Vi håller på att installera SCR-systemet ombord på ett supply fartyg i Danmark som ska gå på oljefälten i Norska vatten. Parallellt sker installation på ett amerikanskt borrfartyg som ska borra i känsliga områden vid Alaskas kust. En av styrkorna med D.E.C. Marines system är att det håller hela fartygets livstid.
– Våra allra första installationer från början av nittiotalet är fortfarande igång och i toppenskick, understryker Karin. Det är en skön känsla att se dessa fartyg när man är ute och reser och veta att deras avgassystem har den bästa möjliga avgasrening man kan få.

Verkar bakom kulisserna
– Vi syns inte så mycket ombord, men systemet renar hela tiden när motorerna är igång, och detta är viktigt för redarna eftersom reningen ligger i deras miljöpolicy.
Bakom de synliga resultaten ligger självfallet ett gediget designarbete. Det teoretiska designarbetet sker hela tiden med en medvetenhet om den praktiskt krävande miljön ombord. Dessa höga krav har betytt jättemycket för vår produktutveckling och för hur vår produkt ser ut idag, fortsätter Karin Liljegren.
För tillfället sker nyinstallationer på fartyg i bl.a. Norge, Spanien, Filippinerna och Danmark. Finanskrisen har också givit ett uppsving åt retrofitmarknaden, då många nybyggen blivit skjutna på framtiden. Samtidigt har många insett att avgasrenande utrustning med SCR är rätt väg för att minska utsläppen och många redare jobbar hårt för att deras transporter ska vara så miljövänliga som möjligt. Dessa faktorer har bidragit till att det har blivit mer aktuellt med installationer även på äldre fartyg.
På D.E.C. Marine är man inte blyga när det gäller SCR-systemets förträfflighet.
– Vi har det bästa systemet för rening av kväveoxider som finns på marknaden. Vi kan rena kväveoxiderna ner till nästan noll och oförbrända kolväten med över 90 procent, säger Karin Liljegren. Nästa steg för företaget är att nyrekrytera ingenjörer för att hinna med både projekt, försäljning och utvecklingsarbete.www.decmarine.com


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!