Hem Ledare Innovation/Miljö Utbildning Rättigheter Hallå där.. Gästartiklar Arkiv
 

Foto: Albin Wahlgren

Sjöfartstoppmöte i Helsingborg

För tredje året i rad kommer alla parter som berörs av sjöfart att bjudas in till en stor konferens. Under mötena diskuteras frågor som rör sjöfarten, som miljö, affärsutveckling och säkerhet.

Redan i arrangörsledet har många av dem som verkar inom sjöfarten funnits med. Bland dem finns Sjö­­befäls­­för­­bun­det, Seko sjö­folk, Sveriges Re­dare­fören­ing, Sveriges Fartygs­befälsförening, Trans­por­t­ar­betare­förbundet, Trans­port­­gruppen, Sveriges hamnar, Sjö­rädd­­nings­­sällskapet och ABF. Sjöfartsmötena har vuxit i omfång, så att även åkerierna, tågoperatörerna och forsk­nings­stiftelsen Vinnova fanns med bland de medverkande i fjol.
Samordnare för mötet är Kent Härstedt, riksdagsledamot för socialdemokraterna och ordförande för ABF Helsingborg, som hoppas på samma breda uppslutning i år.
– Genom att samla alla som har intresse av sjöfart kan vi utbyta kunskap, men bidrar samtidigt till att skapa en djupare bild och förståelse av vad svensk sjöfart är och vilken betydelse den har för landet, säger han. Det är viktigt att visa hur allt hänger ihop inom transportnäringen.
I november kommer parterna att samlas på nytt. Två återkommande fråga är miljö och säkerhet, där man på tidigare möten har diskuterat kapningar, olycksrisker, potentiella risker för framtida attentat och ökad kriminalitet. En fråga som ska diskuteras i år är EU-perspektivet, med anledning av att Sverige är ordförandeland.
Bland Kent Härstedts hjärtefrågor finns även passagerarnas situation vid incidenter.
– Så sent som i somras aktualiserades det, säger han. Då två färjor kolliderade på svenskt vatten visade det sig i efterhand att de passagerare som var ombord inte hade fått relevant information. Det är en fråga som aldrig för förbises, att de som är ombord måste få tillgång till sådan information att de kan förhålla sig till det som händer.
Har ditt engagemang i sjöfartsfrågorna ett samband med att du själv är en av dem som överlevde Estonias förlisning?
– Ja, säkerhetsfrågor i samband med persontransporter kommer alltid att vara något jag är särskilt engagerad i. När det gäller säkerhet måste frågan alltid hållas aktuell, för att inte garden ska sänkas.

Är detta något som är kopplat till ditt politiska arbete?
– Det handlar både om folkbildning och om politik. Det är viktiga frågor, där vi måste hålla opinionen levande.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!