Hem Ledare Innovation/Miljö Utbildning Rättigheter Hallå där.. Gästartiklar Arkiv
 

Soldater från NATO's Portugisiska fartyg Corte-Real griper pirater i Adenbukten den 22 Juni i år.
– Det utbredda pirateriet är en uppenbart oacceptabel situation, säger Christer Lindvall, vd för Sveriges Fartygsbefälsförening. Foto: Jörgen Språng Nordiska fototävlingen för sjöfolk

En oacceptabel situation

Ett 30-tal militärfartyg patrullerar en kuststräcka på 4000 kilometer. Det räcker inte för att komma tillrätta med pirateriet.

Fartygskapningar och tillfångatagande av sjöfarare är så vanligt förekommande att den typen av nyheter numera har förpassats till tidningarnas notisspalter. Det utbredda pirateriet är en uppenbart oacceptabel situation, både för de enskilda sjömännen som utsätts för både fysiskt och psykiskt lidande, och för en värld som är beroende av säkra varutransporter.
– Den enda långsiktiga lösningen är att hjälpa Somalia till lag och ordning med ett fungerande rättsväsende, inklusive polis och domstolar, säger Christer Lindvall. Det är mycket svårt att stoppa pirateriet på annat sätt.
Ett 30-tal militära fartyg patrullerar de utsatta områdena men då ska man ha i åtanke att den aktuella kuststräckan är 4000 kilometer lång, vilket motsvarar avståndet från Nordkap till Rom. 30 fartyg är i det sammanhanget en droppe i havet.

Bestättningen utan chans
– En attack inleds ofta med att tre små öppna plastbåtar lösgör sig från en av många fiskebåtar och tar sikte mot det hotade handelsfartyget, säger Christer Lindvall. Piraterna beskjuter bryggan från olika håll och tar sig ombord i skydd av eldgivningen. Det tar bara ett 20-tal minuter från det att besättningen uppfattar hotet till fullbordat faktum. Piraterna är dessutom väl sedda i sina hemtrakter, ser sig själva som skatteindrivare och försörjer ofta hela samhällen. Bara ett fungerande rättssamhälle kan komma åt dem på ett effektivt sätt.
För att minska antalet kapningar försöker man förmå redarna att välja andra trader. Om inte det går är rekommendationen att färdas i konvojer, som kan skyddas av militärfartyg, och att gå så fort som möjligt, eftersom kaparna undviker att anfalla fartyg som färdas i hastigheter över 16 knop.
– USA pressar på för att genomdriva regler om att beväpna besättning eller vakter men vi anser att det vore riskabelt, säger Christer Lindvall. Det skulle eskalera våldet utan att ge besättningen ett egentligt övertag – piraterna är redan nu mycket väl beväpnade.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!