Hem Ledare Innovation/Miljö Utbildning Rättigheter Hallå där.. Gästartiklar Arkiv
 

– Kombinationen med tåg och båt för godtransporter är oslagbar när det gäller att hålla nere koldioxidutsläppen, säger Åsa Wilske, miljöchef för Göteborgs hamn. Foto: Anders Kämpe

25 Tågpendlar minskar
utsläpp av koldioxid

Kollektivtrafik för gods och vindproducerad el för fartyg i hamn, är två av de åtgärder som har gjort Göteborgs hamn till en föregångare i kampen för en bättre miljö inom sjöfarten.


Det är nollutsläpp från fartyg som ligger i Göteborgs hamn. Åsa Wilske, miljöchef för Göteborgs hamn, har arbetat hårt för att förverkliga visionen. Foto: Anders Kämpe

I Sverige finns det sedan några år tillbaka tågpendlar för varor som ska transporteras till och från hamnen. Från 14 inlandsterminaler och sju hamnar går det 25 tågpendlar till Göteborgs hamn, där godset lastas om till fartyg för vidare färder till andra länder.
– Tågpendlarna har utvecklats av Göteborgs hamn, i samarbete med våra kunder, de olika tågoperatörerna och Banverket, berättar Åsa Wilske, miljöchef för Göteborgs hamn. Tågpendlarna innebär säkrare och effektivare transporter, med stora vinster för vår miljö.
En beräkning visar att det gods som under 2008 transporterades med tåg istället för lastbil bidrog till att utsläppen av koldioxid minskade med 48 000 ton. Det motsvarar att en personbil kör 10 000 varv runt jorden.
– Kombinationen med tåg och båt för godtransporter är oslagbar när det gäller att hålla nere koldioxidutsläppen, säger Åsa Wilske.
Skapandet av pendlarlinjer för godstransporter ledde till att Göteborgs hamn i år fick Pegasuspriset, ett pris som har instiftats av transportnäringen för verksamheter som lett till förbättrad miljö.

Prisad för nollutsläpp
Hamnen har under 2000-talet fått ytterligare två pris för sitt miljöarbete, EU-kommissionens Clean Marine Award och Lloyd Registers miljöpris. Det som prisades var Göteborgs hamns åtgärder som gör att de fartyg som lägger till i Göteborg inte längre ska behöva ha sina motorer på tomgång för att få el till sådant som ljus, värme och fläktar ombord.
Nu finns det några kajer där fartygen kan ansluta sig till kraftnätet i land och få energi som producerats med vindkraft.
– Det innebär att vi nu har nollutsläpp från fartyg som ligger i hamn, säger Åsa Wilske, som gläds åt att erbjudandet om ren energi till fartyg i hamn har börjat få gehör även i andra länder.
– När jag presenterade vårt projekt för EU-kommissionen år 2000 var det många från de stora hamnarna i Europa som sade att de omöjligt kunde göra samma sak hos sig, säger Åsa Wilske.
Men i fjol deltog Åsa Wilske vid World Ports Climates Conference, där många av världens stora hamnar var med. När hon återigen presenterade de el-anslutningar som nu finns i Göteborg blev gensvaret denna gång helt annorlunda.
– Det är flera hamnar som är på gång med liknande åtgärder, säger hon. Det känns väldigt roligt att Göteborgs hamn har bidragit till att synen på den här frågan har gått från ”omöjligt” till ”möjligt” i flera länder.

Hoppas på bättre bränsle
Arbetet med att förbättra miljön på och kring sjöfarten pågår ständigt. Ytterligare en åtgärd som miljöchefen är nöjd med är att den gas som pressas ut vid omlastning i oljehamnen numera fångas upp och återvinns.
– Det är en stor vinst för både de som arbetar på fartygen och i hamnen, och för alla som bor i Göteborg, säger Åsa Wilske. Det är stora mängder lättflyktiga kolväten som annars hade släppts ut i närområdet.
I framtiden hoppas de som ansvarar för Göteborgs hamn att alltfler ska använda LNG, som är ett bränsle med betydligt bättre miljöegenskaper än de som används i dag. Hamnen arbetar tillsammans med Göteborgs Energi för att detta bränsle ska finnas tillgängligt i hamnen.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!