Hem Ledare Innovation/Miljö Utbildning Rättigheter Hallå där.. Gästartiklar Arkiv
 

Inom dagens forskning finns flera projekt som handlar om hur fartygen kan bli mer energieffektiva. Projekten handlar till exempel om design av fartygskroppen, om drivmedelsval och om utvecklandet av mer miljövänliga motorer. Foto: Stena bulk

Sjöfarten redo för nästa steg

En ökning av antalet transporter har gett sjö­farten vind i seglen, men innebär också större miljöfokus för branschen. Forsk­nings­centret Light­house finansierar forskning som belyser de möj­ligheter och problem som finns samt hittar lösningarna.

Eftersom 90 procent av de varor som lämnar landet gör det vattenvägen, innebär detta att sjöfarten är den navelsträng som håller den svenska exportindustrin vid liv.
Lighthouse grundades i slutet av 2006 på initiativ av Sveriges Rederiförening, Chalmers Tekniska Högskola och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.
– Sjöfartsforskningen är väldigt bred, säger Anders Marby, föreståndare för Lighthouse. Det behövs en samlande nod där forskare från olika discipliner och industrin kan mötas.
Banden mellan sjöfartsnäringen och forskningen är tajta. Många forskare Inom Lighthouse har dessutom egen praktisk erfarenhet av arbete ombord.
Det är omkring hundra personer som är kopplade till Lighthouse. Av dem är 24 doktorander.
– Jag hoppas att vi kommer att dubbla antalet doktorander under de närmaste åren, säger Anders Marby.

Forskning på fem områden
Inom Lighthouse har forskningen delats upp i fem temaområden. Inom Business Ship bedrivs sjöfartsforskning som handlar om ekonomi och juridik. Cargo Ship handlar om sjöfart ur transportsynpunkt. Eco Ship samlar forskning som handlar om sjöfartsrelaterade miljöfrågor. Ergo Ship rör teknisk utveckling som berör sjöfarten som arbetsplats, som säkerhet ombord och design av fartygets olika delar. Safe Ship är området för forskning som rör säkerheten.
De som forskar inom sjöfarten rör sig inom en värld som är nästan lika gammal som mänskligheten och där utvecklingen fram tills nu har gått relativt långsamt.
– De stora förändringarna inom sjöfarten kommer med glesa mellanrum, säger Anders Marby. En var när ångfartygen ersatte segelfartygen och nästa var då de moderna motorerna tog över. Ett annat stort steg inom utvecklingen var när containerfartygen kom under 1960-talet.

Sjöfarten kan bli ännu bättre
Nästa stora steg kan komma inom kort. Sjöfarten är ett miljömässigt bra transportmedel av gods. Men bra kan bli bättre. Inom dagens forskning flera projekt som handlar om hur fartygen kan bli mer energieffektiva. Projekten handlar till exempel om design av fartygskroppen, om drivmedelsval och om utvecklandet av mer miljövänliga motorer.
Resursmässigt är Lighthouse väl rustat för uppgiften att föra svensk sjöfartsforskning framåt. Forskningscentret grundades med ett startkapital från Sveriges Redareförening. Andra stora finansiärer är Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Vinnova, Sjöfartsverket och Västa Götalandsregionen.
En stor del av verksamheten inom Lighthouse handlar om att skapa mötesplatser för dem som är verksamma inom olika områden, men med sjöfarten som gemensam beröringspunkt.
– Vi ordnar gemensamma kurser, temadagar och seminarier, säger Anders Marby. Tanken är att man ska kunna dra nytta av varandras kompetens.


Älvpendeln
– svävare utan utsläpp

En realistisk idé från forskarverkstaden vid Lighthouse forskarverkstad är Älvpendeln, en passagerarbåt som är tänkt att gå fram och tillbaka över älven som delar Göteborg i två delar.
Älvpendeln är en svävare som har konstruerats så att den går helt utan utsläpp. På pendeln ska passagerarna kunna ta med sina cyklar ombord, så att de kan fortsätta att röra sig genom staden utan att påverka miljön.Grafik: defoa
Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!