Hem Ledare Innovation/Miljö Utbildning Rättigheter Hallå där.. Gästartiklar Arkiv
 

CHRISTER LINDVALL

vd, Sveriges Fartygsbefäls­förening

2. Det är nu, när krisen slår hårt mot sjöfarten, som regeringen måste bedriva en kraftfull EU-politik med sikte på att bibehålla kompetensen i Europa och Sverige. Lösningen ligger inte i att alltid erbjuda billigaste transporten eller i att sjöfolk sänker sina löner. Det kan bara leda till försämrad sjösäkerhet och det vore beklagligt nu, när vi har uppnått högsta världsklass.
Det är viktigt för svensk sjöfart att regeringen arbetar aktivt för att skapa internationell konkurrensneutralitet. Det som kvarstår är införande av tonnageskatt, men trots löften tycks det inte hända något på området. Övriga Europa har tonnageskatt och därmed en konkurrensfördel som hotar den svenska sjöfartsnäringen. Regeringen måste ge tydliga besked om man vill bevara en högkvalitativ svensk handelssjöfart. Det är inte minst viktigt när vi försöker rekrytera ungdomar till vår bransch.


Christer Lindvall om framtiden

Även om krisen slår hårt mot handeln och därmed transporterna, skriker den internationella sjöfarten efter befäl, framför allt maskinbefäl.

Befälsbristen uppskattas i dag till cirka 30.000 personer, 2012 stiger den till bortåt 90.000!
– Den totala handeln går ner i lågkonjunktur vilket delvis beror på att konsumenterna efterfrågar billigare varor. Men även de ska transporteras, påpekar Christer Lindvall, vd för Sveriges Fartygsbefälsförening.
Att välja en sjöbefälsutbildning är således till och med i denna kris en relativt säker framtidssatsning för ungdomar i Sverige.
Sveriges Fartygsbefälsförening

www.sfbf.se, 08-10 60 15


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!